Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις

H υπηρεσία Shoopadoo σου δίνει περιεχόμενο για το κινητό σου. Η συνδρομή ισχύει για απεριόριστο χρόνο και ενεργοποιείται μόλις βάλεις επιτυχώς στη σελίδα τον τυχαίο κωδικό που σου στέλνουμε στο κινητό σου. Χρέωση με κάθε λήψη sms από το 54433 & 54600. Το κόστος της υπηρεσίας είναι €27.28 ανά μήνα και η χρέωση γίνεται με 12 γραπτά μηνύματα από το 54433 (€2.29 ανά μήνυμα). Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται τον πρώτο μήνα κόστος εγγραφής €6.87 (3 γραπτά μηνύματα από το 54433). Ενδέχεται κάποια από τα μηνύματα από το 54433 να αντικατασταθούν με 4 μηνύματα το καθένα από το 54600 (€0.57 / SMS). Σε κάθε περίπτωση το συνολικό κόστος της υπηρεσίας δε θα ξεπερνάει τα €27.28 ανά μήνα. Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%. Στις τιμές περιλαμβάνεται επίσης τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας υπέρ του Δημοσίου: 10% επί του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ. Συνδρομητές ηλικίας 15 έως 29 ετών μπορούν να αιτηθούν την εξαίρεσή τους από την εφαρμογή του τέλους στο https://mobilefees.gov.gr. Επίσης, κάθε μήνα θα γίνεται κλήρωση όπου ένας τυχερός από όλες τις υπηρεσίες Shoopadoo θα κερδίζει το δώρο της υπηρεσίας στην οποία εγγράφηκε. Κάθε επιτυχής χρέωση ληφθέντος μηνύματος από το 54433 (και 4 μηνυμάτων από το 54600) σου δίνει περιεχόμενο για κινητά (όπως ringtone) και μια συμμετοχή στην επόμενη κλήρωση. Όσοι εγγραφούν στην υπηρεσία θα συμμετέχουν σε κάθε επόμενη κλήρωση μέχρι να διαγραφούν. Όσοι είναι γραμμένοι στην υπηρεσία στην αρχή του μήνα θα συμμετάσχουν στην κλήρωση του μήνα ακόμα και αν διαγραφούν στο μεταξύ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή/και με ηλεκτρονικό μήνυμα (email), όπου και θα τους ζητηθούν περαιτέρω στοιχεία επικοινωνίας για να ενημερωθούν σχετικά με την παραλαβή του δώρου τους. Οι νικητές υποχρεούνται να ανταποκριθούν μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ανωτέρω ενημέρωση. Εάν δεν απαντήσουν στην επικοινωνία ώστε να μας ενημερώσουν για τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας τους (όνομα, επώνυμο, αριθμό ταυτότητας/διαβατηρίου) εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους ή διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις συμμετοχής τους, χάνουν το σχετικό δικαίωμα, οπότε και η εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον νικητή και η εταιρεία έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε επικοινωνία με τον α’, β’ ή γ’ επιλαχόντα που θα αναδειχθεί από τη διαδικασία κλήρωσης, όπως περιγράφεται παραπάνω. Σε περίπτωση που δεν γίνει δυνατή η απόδοση του δώρου σε έναν εξ αυτων, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος δώρου είτε στη διάθεσή του με οποιαδήποτε διαδικασία, όπως για παράδειγμα με οποιαδήποτε πρόσθετη ή επαναληπτική κλήρωση, ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο, κατά την ελεύθερη διακριτική της ευχέρεια. Η διαγραφή από την υπηρεσία γίνεται άμεσα στέλνοντας STOP MPG στο 54433. Για τη συμμετοχή στην υπηρεσία πρέπει να είσαι τουλάχιστον 18 ετών ή να έχεις τη συγκατάθεση αυτού που πληρώνει τον λογαριασμό κινητής τηλεφωνίας. Όλα τα προβαλλόμενα εμπορικά σήματα και λογότυπα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Πάροχος Περιεχομένου/Διαφημιστικής Προώθησης: Mypengo mobile, Markerkant 1310, 1314AN Almere, Kάτω Χώρες. Πάροχος Σύντομου Κωδικού: TELEBOX, Ταχ. Θυρίδα 24547, 1301, Κύπρος. Εξυπηρέτηση πελατών: 2155002933 ή gr@shoopadoo.com.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (Η «Ιστοσελίδα») ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ «ΝΑΙ» ΟΤΑΝ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΟ ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΤΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ. Οι εν λόγω Όροι αποτελούν τους όρους ενός συμφωνητικού («Συμφωνητικό») μεταξύ εσάς και της εταιρείας MyPengo (η «Εταιρεία») η οποία ελέγχει την από εσάς χρήση της Ιστοσελίδας και των Λήψεων (όπως προσδιορίζονται κατωτέρω) από την Ιστοσελίδα (συνολικά, η «Υπηρεσία»). Η χρήση της Υπηρεσίας από εσάς αντιστοιχεί με (α) ότι έχετε αναγνώσει και κατανοήσει το παρόν Συμφωνητικό και συμφωνείτε να δεσμευτείτε από τους Όρους του, (β) ότι εσείς είστε το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ευθύνεται για τον ασύρματο λογαριασμό που σχετίζεται με τον αριθμό κινητού τηλεφώνου που παρέχετε, (γ) ότι εσείς είστε υπεύθυνος για όλες τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται μέσω του εν λόγω ασύρματου λογαριασμού, και (δ) ότι είσαστε τουλάχιστον 18 ετώνή έχετε τη συγκατάθεση γονέων ή κηδεμόνων. Εάν δεν συμφωνείτε να δεσμευτείτε από (ή εάν δεν έχετε την δυνατότητα να πειθαρχήσετε) στους οιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις του παρόντος Συμφωνητικού, μην συνεχίσετε την διαδικασία λήψης επιλέγοντας το «ΑΚΥΡΟ».

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Η Εταιρεία ενδέχεται από καιρού εις καιρόν να βελτιώνει, να συμπληρώνει ή να τροποποιεί τους Όρους και να αποστέλλει ένα αντίγραφο του τροποποιημένου Συμφωνητικού στην παρούσα ιστοσελίδα. Εάν η τροποποίηση επηρεάζει τους εγεγγραμένους χρήστες άμεσα (για παράδειγμα αύξηση χρέωσης, αλλαγή δώρου ή περιεχομένου υπηρεσίας), θα δοθεί στους εγγεγραμμένους χρήστες προειδοποίηση μέσω αποστολής SMS τουλάχιστον 15 μέρες πριν την ημερομηνία ισχύος της τροποποίησης, καθώς και η ευκαιρία να διαγραφούν από την υπηρεσία εάν δεν συμφωνούν. Πιθανή τροποποίηση δεν δύναται να οδηγεί την υπηρεσία σε παράβαση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης της ΕΕΤΤ. Εάν δεν συμφωνείτε να δεσμευτείτε (ή δεν έχετε την δυνατότητα να πειθαρχήσετε) με το Συμφωνητικό όπως αυτό έχει τροποποιηθεί, τότε συμφωνείτε ότι η μοναδική αποκατάσταση είναι να παύσετε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία αποστέλλοντας το μήνυμα κειμένου «STOP MPG» στον αριθμό 54433. Εάν έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία μετά την 01-12-2021, αποστείλετε ένα μήνυμα κειμένου με τις λέξεις «STOP SPD» στον αριθμό 54433. Η συνέχιση της χρήσης της Υπηρεσίας αποτελεί την αποδοχή σας να δεσμευτείτε από το τροποποιημένο Συμφωνητικό.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η Υπηρεσία είναι διαθέσιμη μέσω υποστηριζόμενων ασύρματων συσκευών, που διαθέτουν για σας δεδομένα προς λήψη, μηνύματα, υπηρεσίες συνομιλίας, πληροφόρηση και διασκέδαση μέσω κινητού, όπως ήχους κινητού, φωνητικό ταχυδρομείο, παιχνίδια και γραφικά (συνολικά, οι «Λήψεις»).

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Συμφωνείτε ότι δεν θα επιτρέψετε σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα να χρησιμοποιούν τον λογαριασμό σας ως έχει αναγνωριστεί από τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου. Συμφωνείτε να αποζημιώνετε και να προστατεύετε, την Εταιρεία, τους συνεργάτες της, τις γονικές της, τις θυγατρικές της, τους αντιπροσώπους της, τα μέλη των θυγατρικών και / ή τους κατέχοντες άδεια της, αναλόγως, έναντι της οιασδήποτε καταχρηστικής, μη εξουσιοδοτημένης ή παράνομης χρήσης του λογαριασμού σας. Η Εταιρεία θα δικαιούται να στηρίζεται στην προϋπόθεση ότι το υπεύθυνο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για τον ασύρματο λογαριασμό για την κινητή συσκευή από το οποίο λαμβάνονται δεδομένα ευθύνεται για την εξ' ολοκλήρου χρήση της Υπηρεσίας μέσω του εν λόγω ασύρματου λογαριασμού. Η Εταιρεία δεν θα επιστρέψει ποσά σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ισχυρίζονται ότι δεν εξουσιοδότησαν την χρήση του ασύρματου λογαριασμού για την λήψη μίας Λήψεως.

Αναγνωρίζεται ότι ορισμένες Λήψης διαθέσιμες μέσω της Υπηρεσίας υποστηρίζονται μόνον από ορισμένα είδη ασύρματων συσκευών. Παραδείγματος χάριν, για να λάβετε ένα πολυφωνικό ήχο τηλεφώνου, πρέπει να διαθέτετε μία ασύρματη συσκευή η οποία (α) να υποστηρίζει τους πολυφωνικούς ήχους, (β) να υποστηρίζει γραπτά μηνύματα και (γ) να διαθέτει ένα πλάνο το οποίο να υποστηρίζει την ασύρματη πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Παρομοίως, για να λάβετε ένα μονοφωνικό ήχο τηλεφώνου, η ασύρματη συσκευή σας πρέπει να υποστηρίζει τους μονοφωνικούς ήχους και το πλάνο σας πρέπει να υποστηρίζει τα μηνύματα κειμένου. Εάν επιχειρήσετε να λάβετε την οιανδήποτε Λήψη η οποία δεν δύναται να υποστηριχθεί από την ασύρματη συσκευή σας, συμφωνείτε ότι δεν θα δικαιούστε την οιανδήποτε επιστροφή χρημάτων ή πιστώσεων. Εάν αστοχήσετε στην λήψη μίας Λήψεως λόγω της συμφόρησης του δικτύου ή της μη διαθεσιμότητας, τότε μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία στην διεύθυνση gr@shoopadoo.com οπότε η Εταιρεία θα αποστείλει εκ νέου την εν λόγω Λήψη. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να παρέχει η Εταιρεία την οιανδήποτε επιστροφή χρημάτων σε εσάς λόγω της αδυναμίας λήψης των οιονδήποτε Λήψεων.

Επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία μόνον συμφώνως προς τους Όρους του παρόντος Συμφωνητικού και των οιονδήποτε τροποποιήσεων του, όπως επίσης συμφώνως προς τους οιουσδήποτε επιπρόσθετους όρους που ενδέχεται να παρουσιαστούν από καιρού εις καιρόν σε σχέση με το οιοδήποτε συγκεκριμένο χαρακτηριστικό ή λειτουργία της Υπηρεσίας.

Η Υπηρεσία διατίθεται για την δική σας προσωπική χρήση. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι δεν επιτρέπεται να μεταδώσετε ή να αναμεταδώσετε, να εκπέμπετε ή να εκπέμπετε εκ νέου ή να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία για τον οιονδήποτε εμπορικό σκοπό, συμπεριλαμβανομένων των Λήψεων. Επί παραδείγματι, δεν επιτρέπεται να αντιγράψετε ή να διανείμετε την Υπηρεσία ή τις Λήψεις με οιονδήποτε τρόπο δια τον οποίο δεν έχει σαφώς παραχωρηθεί εξουσιοδότηση από την Υπηρεσία.

Δεν επιτρέπεται να επιχειρήσετε (να εξουσιοδοτήσετε, να ενθαρρύνετε ή να υποστηρίξετε τις προσπάθειες τρίτων) να καταστρατηγήσετε, να ασκήσετε ανάστροφη σκευωρία, να δυσφημήσετε, να δημιουργήσετε ρήξη ή να αλλοιώσετε με οιονδήποτε τρόπο ή να επέμβετε στην Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων των Λήψεων. Συμφωνείτε να ενημερώνετε πάραυτα την Εταιρεία σχετικά με τους εν λόγω χρήστες άνευ εξουσιοδοτήσεως ή σχετικά με τις απόπειρες τους. Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι οι Λήψεις οι οποίες είναι διαθέσιμες ως μέρος της Υπηρεσίας αποτελούν ιδιοκτησία και ή η Εταιρεία ή οι θυγατρικές της είναι κάτοχοι αδείας.

Η Εταιρεία σας παραχωρεί μία περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ανακλητού δικαιώματος δυνατότητα να λαμβάνετε από τις Λήψεις προς την συμβατή σας συσκευή αποκλειστικά και μόνον για την δική σας μη εμπορική χρήση. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι δεν επιτρέπεται να λάβετε, να αναπαράγετε, να προσαρμόσετε, να προβάλλετε, να εκτελέσετε, να μεταβιβάσετε, να διανέμετε ή να χρησιμοποιήσετε τις Λήψεις με οιονδήποτε άλλον τρόπο, με εξαίρεση ότι ρητώς προβλέπει το παρόν Συμφωνητικό. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι δεν επιτρέπεται να εξουσιοδοτείτε, να ενθαρρύνετε ή να επιτρέπετε τις οιεσδήποτε Λήψεις που έχετε χρησιμοποιήσει ή αποκτήσατε να αναπαραχθούν, να προσαρμοστούν, να προβληθούν, να εκτελεστούν, να μεταφερθούν, να διανεμηθούν ή να χρησιμοποιηθούν με οιονδήποτε άλλο τρόπο από τον οιονδήποτε τρίτο, και συμφωνείτε επίσης ότι θα λάβετε όλα τα λογικά μέτρα έτσι ώστε να αποτρέψετε την οιανδήποτε μη εξουσιοδοτημένη αναπαραγωγή και / ή άλλη χρήση τους.

Παρακαλούμε προωθείστε τις οιεσδήποτε ερωτήσεις που αφορούν την Υπηρεσία προς το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην διεύθυνση: gr@shoopadoo.com ή τηλεφωνήστε στον αριθμό τηλεφώνου 2103001653 ΧΡΕΩΣΕΙΣ / ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ. Αιτώντας μία Λήψη, εξουσιοδοτείτε τον ασύρματο φορέα σας να σας χρεώσει με τις κατάλληλες αντιμισθίες απ' ευθείας στον λογαριασμό της ασύρματης υπηρεσίας.

Συμφωνείτε ότι ο ασύρματος φορέας σας θα είναι εξουσιοδοτημένος έτσι ώστε να συλλέγει τους αντιστοιχούντες φόρους και να χρεώνει την οιανδήποτε αξία επιβαρύνσεων που ενδέχεται να αντιστοιχεί για την χρήση ορισμένων χαρακτηριστικών της Υπηρεσίας. Νόμιμη αποποίηση ευθυνών:

Για εξυπηρέτηση πελατών στείλτε ένα email στη διεύθυνση gr@shoopadoo.com . Με την εγγραφή σας για αυτή την υπηρεσία επιβεβαιώνετε ότι δέχεστε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας. Όλα τα παιχνίδια υπόκεινται στους γενικούς και ειδικούς όρους χρήσης.

Η Εταιρεία ενδέχεται να συμπεριλάβει στην Υπηρεσία την δυνατότητα να πραγματοποιήσετε ηλεκτρονικές αγορές. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η οιαδήποτε εγγραφή κάνετε για ηλεκτρονικές αγορές αποτελεί την πρόθεση σας και την αποδοχή εκ μέρους σας των παρόντων Όρων και των οιονδήποτε επιπρόσθετων όρων που αφορούν τις εν λόγω αγορές. Έχετε την δυνατότητα να αποσύρετε την αποδοχή σας για τα εν λόγω συμφωνητικά αποστέλλοντας μία έγγραφη ενημέρωση στην Εταιρεία. Στην περίπτωση που οι εν λόγω ηλεκτρονικές αγορές σας προσφερθούν από τρίτον, τότε αναγνωρίζετε ότι η Εταιρεία δεν θα είναι υπόλογη ή υπεύθυνη απέναντί σας δια τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων που εσείς προμηθευτήκατε.

ΑΝΑΡΜΟΣΤΟ Ή ΑΠΡΕΠΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. Η Εταιρεία δεν είναι υπόλογη απέναντι σας για το οιοδήποτε περιεχόμενο ή υλικά τα ποία περιέχονται εξ' ολοκλήρου ή εν μέρει στην οιανδήποτε Λήψη ή σε οιαδήποτε άλλη εκδοχή της Υπηρεσίας που ενδεχομένως να τα βρίσκετε απρεπή.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ COOKIES Η Εταιρεία επιτρέπει την χρήση των cookies, με παρόμοιο τρόπο που αυτό πραγματοποιείται σε ένα πρόγραμμα Περιήγησης Διαδικτύου. Η εν λόγω ενέργεια επιτρέπει στην Εταιρεία να εγκαταστήσει cookies δια λογαριασμό σας όταν παρακολουθείτε το οιοδήποτε περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, εκτός και αν έχετε απενεργοποιήσει τα cookies. Εάν έχετε απενεργοποιήσει τα cookies, ενδεχομένως να σας ζητηθεί να παρέχεται τους κωδικούς πρόσβασής σας κάθε φορά που εισέρχεστε στα περιεχόμενα επιπλέον κάποιες υπηρεσίες της Εταιρείας ενδέχεται να μην λειτουργούν καταλλήλως.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. Η Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των Λήψεων, και μέρη αυτών, ενδέχεται να περιλαμβάνει ή να αποτελείται από υλικό το οποίο υπόκειται σε κατοχύρωση ιδιοκτησίας πνευματικών δικαιωμάτων. Τα δικαιώματά σας σχετικά με την χρήση των προαναφερθέντων υπόκεινται στους Όρους του παρόντος Συμφωνητικού, στην εν ισχύ σχετική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης αλλά άνευ περιορισμού σε αυτήν την εν ισχύ σχετική νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως και οιονδήποτε εφαρμοστέων συμφωνητικών αδείας τελικού χρήστη. Η χρήση της Υπηρεσίας και των Λήψεων από εσάς υπόκειται σε άδεια, δεν θα αποκτήσετε δικαιώματα κυριότητας στην Υπηρεσία ή τις Λήψεις μέσω του παρόντος Συμφωνητικού.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. Η Εταιρεία σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, και προσβλέπει στο να πράξετε και εσείς το ίδιο. Εάν γνωρίζετε ή υποπτεύεστε ότι η οιαδήποτε χρήση της Υπηρεσίας ή των Λήψεων αποτελεί καταστρατήγηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλούμε να αποστείλετε μία γνωστοποίηση στο τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην διεύθυνση gr@shoopadoo.com . Η γνωστοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει τις κάτωθι πληροφορίες: (α) μια φυσική ή ηλεκτρονική διεύθυνση του ιδιοκτήτη των πνευματικών δικαιωμάτων ή ενός ατόμου το οποίο να έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί δια λογαριασμό του ιδιοκτήτη της πνευματικής ιδιοκτησίας, (β) την περιγραφή της πνευματικής εργασίας ή εργασιών με κατοχύρωση ιδιοκτησίας πνευματικών δικαιωμάτων, που φέρεται ως καταστρατηγημένη, (γ) την θέση των φερομένων ως καταστρατηγημένων εργασιών, (δ) τις εν ισχύ πληροφορίες επικοινωνίας με εσάς, (δηλαδή, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, και ηλεκτρονική διεύθυνση), (ε) μία δήλωση καταγγελίας ότι «καλή τη πίστη» η χρήση των w εργασιών με κατοχυρωμένη ιδιοκτησία πν. Πάροχος Υπηρεσιών: Mypengo Mobile. Διεύθυνση: Markerkant 1310, 1314 AN Almere, Κάτω Χώρες. Πάροχος Σύντομου Κωδικού: TELEBOX, Τ.Θ. 24547, 1301 Λευκωσία ;

Στην παρούσα ιστοσελίδα προβάλλονται εμπορικά σήματα, λογότυπα και επωνυμίες που προστατεύονται από την κείμενη νομοθεσία και τα οποία βρίσκονται στην ιδιοκτησία των παρόχων ή τρίτων.